Richterslaan 2
NL - 3431 AK Nieuwegein
Telefoon: +31(0)30 60 35 640
E-mail: info@osict.com
Web: www.osict.com

[ vacatures | sitemap | informatie aanvragen | contact ]

image: de woestijn - informatie op elke werkplek
Richterslaan 2
NL-3431 AK Nieuwegein
telefoon : +31(0)30 60 35 640
fax : + 31(0)30 63 00 333
e-mail : info@osict.com

Open Source

Open Source is software waarvan de broncode door de makers aan gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Vaak is Open Source software gratis beschikbaar, maar dit is niet per definitie het geval. Open Source ontstaat meestal op initiatief van een of enkele programmeurs en ontwikkelt zich daarna door wereldwijde samenwerking van programmeurs via het internet. De initiatiefnemer coördineert meestal de voortgang. 

Bekende voorbeelden van Open Source zijn:

  • Linux, een Open Source implementatie van UNIX.
  • Apache, de meest gebruikte web server ter wereld (marktaandeel >50%).
  • MySQL, een Open Source SQL database.
  • OpenESB, een Open Source servicebus.
  • PHP en Perl, de meest gebruikte ontwikkelomgeving voor internettoepassingen (marktaandeel >25%).
  • OpenIMS, een in de Benelux veel gebruikte ECM oplossing.
  • SugarCRM, een Open Source implementatie van een klantbeheer oplossing.

Overwegingen, wanneer Open Source?
Uiteindelijk is Open Source software gewoon software als alle andere software. Niet de techniek maar de gewenste oplossing bepaald welke producten het beste kunnen worden ingezet. Soms is proprietary (gesloten) software de beste oplossing, soms is dat Open Source software.

Moet ik al mijn eigen software nu ineens "weggeven"?
Absoluut niet. Het is mogelijk om Open Source te benutten binnen projecten, zonder dat de eigen applicaties openbaar gesteld hoeven te worden. Het is wel van belang de diverse Open Source voorwaarden goed te kennen en te begrijpen, om zodoende de juiste keuzes te kunnen maken. OpenSesame ICT voorziet u hierbij graag van advies.

Professionalisme
De kwaliteit van veel Open Source is hoog. De laagdrempeligheid van Open Source zorgt er echter wel voor dat implementaties veelal mislukken door, goed bedoeld, hobbyisme. Betrouwbaarheidsproblemen, fouten in de beveiliging, verkeerde keuzes zijn voorbeelden van wat er mis kan gaan. Voor Open Source geldt hetzelfde als voor de producten van bijvoorbeeld Oracle en Microsoft. Het is werk voor ervaren professionals die weten wat ze doen. Het leveren van dit professionalisme is dan ook het hoofddoel van OpenSesame ICT.

Is Open Source altijd de beste oplossing?
Nee. Zo is op dit moment de Oracle database bijvoorbeeld beter dan elke Open Source database, is er nog geen volwaardig alternatief voor Microsoft Office en zijn wij meestal geen voorstander van Linux op werkplekken. Onze mensen hebben dan ook uitgebreide ervaring met zowel Open Source als proprietary producten. Dit maakt het voor OpenSesame ICT mogelijk om vanuit de gewenste oplossing te bepalen welke middelen het beste kunnen worden ingezet. Ook kan OpenSesame ICT ervoor zorgen dat de diverse Open Source en proprietary producten binnen een organisatie goed met elkaar samenwerken.

Hoe zit het met ondersteuning en garanties?
Ondersteuning werkt bij Open Source anders dan bij proprietary producten. Er is immers geen productleverancier die aansprakelijk kan worden gesteld. Overigens is bijna alle proprietary software voorzien van een uitgebreide verklaring van niet-aansprakelijkheid, maar dit terzijde. Bij Open Source is het zaak een dienstverlener te selecteren die de verantwoordelijkheid formeel op zich neemt. Het spreekt voor zich dat OpenSesame ICT graag voor u deze dienstverlener wil zijn. Daarnaast een belangrijk verschil met proprietary software dat er van leverancier gewisseld kan worden, zonder dat er dan ook voor andere producten gekozen hoeft te worden. De Open Source producten zijn immers vrij beschikbaar. Dit dwingt dienstverleners als OpenSesame ICT om topkwaliteit te leveren, en dat is dan ook precies wat we doen.


Naar boven